O nás

Mottem naší školky je:

DUHOVÁ ŠKOLIČKA

Harmonie barev v interiéru školky.
Rozmanitá činnost uspokojující potřeby a zájmy dětí v souladu
s věkovými zvláštnostmi.
Rodinné prostředí zajišťující pocit bezpečí a spokojenosti.
Otevřené místo pro všestrannou spolupráci.
Podpora ochrany životního prostředí.

VESELÁ PÍSNIČKA

Hravá a radostná atmosféra prolínající všemi činnostmi.
Rozšířená hudební činnost.
Školka jako centrum zábavy a kultury.

NĚMECKÁ SLOVÍČKA

Prvotní seznamování dětí s němčinou formou slovíček a frází.
Prvky interkulturní výchovy – navázání spolupráce s rakouskou MŠ.

Základní specifikace MŠ

Firemní Mateřská škola jako právní subjekt vznikla k 1.10. 2014. Je určena pro předškolní vzdělávání děti zaměstnanců Nemocnice České Budějovice a.s. a Krajského úřadu Jihočeského kraje  České Budějovice. Celková kapacita školy je 78 dětí, které jsou rozdělené do 3 tříd. Třídu Rybiček, Žabiček a Čápat. Firemní Mateřská škola Preslova je příspěvkovou organizací.

V každé třídě je heterogenní skupina dětí,které jsou rozděleny podle věku do ročníků. Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ. V MŠ je dále dalších pět pedagogických pracovnic a tři nepedagogické, které zajišťují úklid, výdej stravy, výrobu svačin, přepravu uvařených jídel, praní a žehlení prádla. Pro MŠ jsou zajištěny i služby v rámci ekonomiky.

Provoz mateřské školy je: od 5.45 do 17.15 hodin, přičemž provoz začíná v dolní třídě. Po té jsou děti rozděleny do svých kmenových tříd. V odpoledních hodinách si zákonní zástupci mohou své děti vyzvednout opět v dolní třídě.

© 2015 MŠ Preslova České Budějovice, template & programming by ALPOD.net, powered by Joomla! & Afterburner